Information, garanti och skötselråd

Stallbolaget lämnar 5 års garanti på stallinredningens funktion samt 2 års garanti på ytskikt vid normal användning och skötsel. Garantin omfattar inte slitage som uppstått på grund av användning eller slitage som uppstått på grund av bristande skötsel och underhåll. Till normalt slitage räknas kosmetiska skador på inredningen som orsakats av häst till exempel genom gnagning eller spark. Fyllning av Furu, Ek och Ask är 42 mm, träfyllningen är klass G4-3 eller bättre. Bambu och PVC är 32 mm tjock.

Skötselråd stallinredning

Rengör stallet en gång per år, använd inte mer vatten än vad som behövs för att rengöra din inredning. Vi avråder från tvätt med högtryck då detta tränger in i trä, kan skada fibrerna samt riskerar att göra så kallade ”rosor” på pvc om trycket blir för hårt. Använd borste och torra metoder så långt det går och använd vatten och borste på de ytor som smutsas hårdast. På hårt smutsade ytor kan en mild såplösning användas.

Träolja/ bättringsmåla behandlat trä efter rengöring när träet torkat ordentligt.

Lackad stomme ska rengöras och bättringsmålas om skador uppstått för att motverka rostangrepp.

Vi rekommenderar att de delar i gångjärn som ska glida mot varandra fettas in med ett vitt litiumbaserat fett vid monteringen samt därefter årligen eller vid behov.

Rörliga delar i låsen i slagdörrar är infettade vid leverans. Vid behov kan låsen rengöras och återinfettas med ett vitt litiumbaserat fett. Låsets rörliga delar blir åtkomliga genom att lossa plattan på låsets insida. Plattan sitter monterad med tre skruvar. Låskolven och övriga delar går att plocka ut för enkel rengöring genom att ett en så kallad saxpinne dras ut. Vi rekommenderar årlig översyn och rengöring av låsen för att förlänga livslängden och bibehålla god funktion.

Tänk på att en hög luftfuktighet i stallet inte bara är en dålig miljö för djuren utan även påverkar livslängden på både stallbyggnaden och din stallinredning.