Exempelbilder

Fronter med skjutdörr

Låga fronter med slagdörr

Höga fronter med slagdörr

Mellanväggar

Fönster

Portar

Dörrar

Utfodringsfronter

Undersökningsspilta

Uppbindningsstolpe och separationsvägg

Travportar och dörrar till lösdrift

Easyhay, högrind, vändbar krubba och ridhussarg

Inskjutbar sadelhängare

Exempel uteboxar